Pracownicy

DYREKTOR 

mgr Józef Kotyś  

GŁÓWNA KSIĘGOWA 

mgr Bożena Wanat 

 SPECJALISTA 

Ramona Błachowicz 

 

Biblioteka publiczna w Kolonowskiem 

BIBLIOTEKARZ 

Teresa spałek 

 

Biblioteka publiczna  w Staniszczach Małych 

BIBLIOTEKARZ - SPECJALISTA

mgr Dorota Spałek 

 

Świetlica wiejska w Staniszczach Wielkich 

INSTRUKTOR 

Regina Koloch 

 

Świetlica w Kolonowskiem i punkt biblioteczny w Spóroku 

ORGANIZATOR 

Edyta Gerlich