Kontakt

Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem

ul. Ks.Czerwionki 39 

47-110 Kolonowskie 

Tel. (77) 500-56-60 Dyrektor Józef Kotyś 

(77) 500-56-61 Biuro: Ramona Błachowicz, Bożena Wanat 

e-mail: kultura@kolonowskie.pl

 imprezy@kolonowskie.pl  

Biblioteka Publiczna w Kolonowskiem 

ul. Szkolna 1a

47-110 Kolonowskie 

Tel. 790-400-328  Teresa Spałek 

e-mail: biblioteka@kolonowskie.pl 

Biblioteka Publiczna filia w Staniszczach Małych 

ul. Ks.Gajdy 32a 

47-113 Staniszcze Małe 

Tel: 790-400-890 Dorota Spałek 

e-mail: biblioteka.stm@kolonowskie.pl 

Świetlica wiejska w Staniszczach Wielkich 

ul. Kościelna 15 

47-113 Staniszcze Wielkie 

Tel. 790-400-180 Regina Koloch 

e-mail: swietlica.stw@kolonowskie.pl 

Świetlica wiejska i punkt biblioteczny w Spóroku 

ul. Guznera 3

47-175 Spórok 

Tel: 790-400-942