Godziny otwarcia

Biuro  

Poniedziałek    700- 1600

Wtorek             700- 1500

Środa                700- 1500

Czwartek         700- 1500

Piątek              700- 1400

 

Biblioteka Kolonowskie 

Poniedziałek    1100- 1600

Wtorek            1000- 1800

Środa               1000- 1800

Czwartek        1000- 1800

Piątek              1000- 1800

 

Biblioteka Staniszcze Małe 

Poniedziałek    1100- 1500

Wtorek            1100- 1800

Środa               1400- 1800

Czwartek        1400- 1800

Piątek              1100- 1700

 

Świetlica Staniszcze Wielkie

Poniedziałek    1500- 2100

Wtorek            1500- 2100

Środa               1500- 2100

Czwartek        1500- 2100

Piątek              1500- 2100

 

Świetlica Spórok 

Poniedziałek    1400- 1900

 

* Godziny otwarcia bibliotek w sezonie urlopowym w zakładce  "Ogłoszenia"