Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem uzyskała w roku 2021 dofinansowanie w wysokości 7538,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0." na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.